Dyslexie en dysorthografie

Dyslexie en dysorthografie

Dyslexie is een leerstoornis waarbij er zich moeilijkheden voordoen op gebied van lezen. Bij dysorthografie situeren de problemen zich op gebied van spelling.

Oorzaken
Dyslexie en dysorthografie komen vaak samen voor en speelt zich af in de hersenen. Onderzoekers zijn er nog niet precies achter gekomen wat er juist aan de hand is. Mogelijk wordt het hersengebied waar klanken aan letters worden gekoppeld, moeilijk bereikt.
Wat wel duidelijk is, is dat er een grote erfelijke factor is. Een kind dat een ouder heeft met dyslexie, heeft 40% tot 50% kans om het ook te hebben. Er zijn een aantal criteria waar alle mensen met dyslexie aan voldoen, maar niet iedereen heeft overal evenveel last van.

Kenmerken
Kinderen met dyslexie en dysorthografie hebben problemen met lezen en schrijven ondanks een normale intelligentie. Ze wisselen woorden en letters van plaats. Ze draaien letters om, wat vooral problemen geeft met letters zoals p, b, q,… . Wie last heeft van dyslexie slaagt er niet in om vlot te lezen: letters worden geen woorden, woorden krijgen geen betekenis.

Op gebied van spelling blijkt het moeilijk om klanken zoals eu/ui, ie/ei correct te schrijven en spellingsregels te automatiseren en toe te passen. Vaak blijven ze woorden schrijven zoals ze het horen. Het leren van vreemde talen vormt vaak ook een probleem. Wanneer Frans op school aan bod komt, is dat voor kinderen met dyslexie vaak opnieuw een struikelblok. Ze moeten Franse woorden leren begrijpen en spreken maar ook leren lezen en schrijven. Soms zijn er ook bijkomende problemen op vlak van schrijfmotoriek, aandacht en concentratie, faalangst,… aanwezig.

Gevolgen
Vaak hebben deze kinderen weinig zelfvertrouwen. Ze vinden zichzelf dom en snappen niet waarom ze moeite hebben met sommige dingen. Ze worden boos en gefrustreerd en zien het nut er niet meer van in. Waarom zo hard studeren, als je dan nog amper punten behaalt?

Wat doen wij?
Eerst zullen enkele testen worden afgenomen om te bepalen welk lees- en spellingsniveau het kind behaalt.
Omdat elk kind anders is, bestaat er geen standaardoplossing. De aard en de ernst van het probleem, de sterke en zwakke kanten, de aanwezigheid van andere problemen zullen bepalen hoe de therapie er zal uitzien.

We werken nauw samen met de school (leerkracht en zorgleerkracht) voor een optimale begeleiding.

Leerproblemen kunnen hardnekkig zijn. Ondanks de therapie geraakt het probleem soms niet volledig opgelost. Op dat moment kunnen er compenserende maatregelen worden genomen. Hiermee kunnen moeilijkheden die het gevolg zijn van dyslexie omzeild worden. De computer kan daarbij een handig hulpmiddel zijn. Het leren werken met compenserende software kan daarom ook deel uitmaken van de therapie. Om vlot met deze software te kunnen werken, is het ook handig als het typen vlot verloopt. Het leren blind typen met 10 vingers kan ook worden aangeleerd. Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van een programma dat speciaal ontwikkeld is voor en door kinderen met dyslexie.

Voor meer informatie in verband met dyslexie kan u terecht op:
www.letop.be
www.sprankel.be
www.ikhaatlezen.be
www.eurekaonderwijs.be/leerstoornissen/dyslexie

Meer informatie over compenserende computersoftware vindt u op:
www.sprintplus.be
www.sensotec.be
www.adibib.be

Informatie over de aanpak van het leren typen is terug te vinden op:
www.typ10.be