Leerproblemen en – stoornissen

Leerproblemen en – stoornissen

Vaak ondervinden kinderen moeilijkheden om de aangeboden leerstof te verwerken. Bij leerproblemen kan hier vaak snel verandering in gebracht worden dankzij logopedische therapie. We spreken dan van lees-, schrijf- of rekenproblemen. 

Hebben kinderen echter een grote achterstand opgelopen en blijven de problemen hardnekkig aanwezig ondanks intensieve logopedische therapie, dan is er sprake van een leerstoornis. Ondanks een gemiddelde intelligentie blijven de problemen met lezen, schrijven en/of rekenen bestaan.

Binnen de leerstoornissen kan er een onderscheid gemaakt worden in:

  • een leesstoornis of dyslexie wanneer er moeilijkheden zijn bij het omzetten van geschreven naar gesproken taal.
  • een schrijfstoornis of dysorthografie wanneer het omzetten van gesproken naar geschreven taal moeizaam verloopt.
  • een rekenstoornis of dyscalculie wanneer er een achterstand is voor specifieke rekenvaardigheden.

Elk van deze bovenstaande stoornissen kan op zichzelf voorkomen maar er kan ook een combinatie van de verschillende stoornissen aanwezig zijn.

Voor meer informatie kan u terecht op de volgende websites:
www.sprankel.be
www.letop.be
www.eurekaonderwijs.be/leerstoornissen